SHURE Beta 53

SHURE Beta 53

Micro casque Shure Beta 53